'Een ondernemende organisatie is als een optelsom van ideeën, doelgericht uitgewerkt in de praktijk. Resultaat telt maar 'de manier
 waarop' is, met het oog op een blijvende ontwikkeling, net zo belangrijk'.

 

Wij leveren een breed scala aan diensten, zoals organisatie, ondersteuning in beleidsontwikkeling, communicatie, procesmanagement en monitoring maar ook coaching en training. Daarnaast faciliteren wij bijeenkomsten en seminars,
en verrichten onderzoek (w.o. nulmetingen en quickscans), (haalbaarheids-)analyse en evaluatie. CCC treedt tevens op als projectmanager en stelt in samenhang daarmee (organisatie-)advies op, waaronder verandermanagement en procesbeschrijving en -optimalisatie.

Wij ervaren dat deze activiteiten elkaar aanvullen en versterken!

 

Onze expertise is opgebouwd rondom het Sociaal Domein, met als focus maatschappelijke innovatie, en aandacht voor diversiteit, gender en inclusiviteit daar organisaties die een afspiegeling vormen van de samenleving beter functioneren en optimalere prestaties leveren.

 

CCC is doelgericht en streeft naar realisatie van een meetbare toegevoegde waarde, zonder het belang van een soepel verlopend proces uit het oog te verliezen. Onze insteek is praktisch en betrokken, gericht op kwaliteit.

 

Voordelen Criss Cross Consultancy (CCC):

Ruim 15 jaar kennis en ervaring; -Resultaatgericht, met aandacht voor het proces; -Strategische allianties, samenspel voor het beste resultaat; -Integratie van Projectontwikkeling, Management en Communicatie;
Actief, praktisch en betrokken; -Kwaliteit als uitgangspunt; -Inzet van gemotiveerde medewerkers met oog voor uw wensen; -Specialisatie: Sociaal Domein, focus mij. Innovatie;  -(Inter-)nationale en Europese ervaring;

 

Voor wie?

Gemeentelijke overheden - Zorg- / Welzijnsorganisaties - Onderwijsinstellingen - Culturele instanties -

Woningbouwcorporaties - Maatschappelijk middenveld

 

DIENSTEN:

(Beleids-) voorbereiding, uitvoering en organisatie;

Onderzoek,(haalbaarheids-)analyse en evaluatie;

Procesbegeleiding;

Procesbeschrijving en -optimalisatie;

Projectmanagement;

Communicatie & PR/marketing;

Facilitering bijeenkomsten & seminars;

Modereren van online themadiscussies;

Ontwikkeling van projecten;

Verzorgen van (maatwerk) trainingen:

Bevorderen zelfredzaamheid & zelfregie specifieke groepen;

Vergroten van (wijk-)veiligheid, preventie;

Community Development / gebiedsontwikkeling;

Voorlichting en bewustwording (op thema);

Versterken ketenaanpak;

Draagvlakverbreding

 

 

 

 

 

CONTACT

 

PRIVACY STATEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

COLOFON

 

DISCLAIMER

 

Welkom bij Criss Cross Consultancy (CCC):

Onderzoek, Ontwikkeling, Organisatie en
Innovatie in het sociale domein.