Communicatie

 

“Hoe volmaakter iets is, des te beter het werkt", B. de Spinoza.

Een heldere communicatie vormt dikwijls een belangrijke randvoorwaarde voor het optimaal functioneren van mensen, en medewerkers binnen organisaties.

CCC denkt mee en adviseert op een praktische wijze over hoe heldere communicatie en berichtgeving uw organisatie verder kan helpen en kan bijdragen aan het realiseren van uw doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de menigmaal bepalende rol die communicatie speelt bij het soepel verlopen van veranderingsprocessen.

Ruim vijftien jaar ervaring met uiteenlopende disciplines van het communicatie proces heeft Criss Cross Consultancy (CCC). Variėrend van schrijfopdrachten en journalistieke producties, analyses en onderzoek, het opstellen van PR- en Communicatieplannen en verbetertrajecten tot het meedenken over positionering, vorm en inhoud naast advisering op het brede gebied van communicatie.

Verder, het modereren van (e)thema discussies en blogs, als laagdrempelige methodiek om de doelgroep zoals bijvoorbeeld (internationale) achterban of donateurs), te betrekken bij (besluitvormings-)processen en activiteiten en daarmee draagvlakverbreding en meningvorming te realiseren.

DIENSTEN:
- Onderzoek, analyse en evaluatie;
- Organisatie van Communicatie;
- Journalistieke producties;
- Persberichten, publieks-, en zaalteksten;
- Redigeren van teksten;
- Artikelen voor relatie- & bedrijfsmagazines;
- Verzorgen van jaarverslagen; Communicatie- & PR-plannen;
- Facilitatie bijeenkomsten en seminars;
- Procesbegeleiding;
- Moderatie (e) thema discussies;
- Voorlichting & bewustwording;

Meer informatie:
t.: 010 - 426 48 40
e.: info@crisscross.cc / crisscross@xs4all.nl

 

Copywriting, Teksten Redigeren & Journalistiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copywriting, Teksten Redigeren & Journalistiek

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN
Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Maatschappelijke Innovatie Sociaal Domein

Om effectief een boodschap over te brengen is het wenselijk technische begrippen en (ambtelijk) vakjargon te om te zetten naar een taalgebruik dat begrijpelijk, toegankelijk en prettig leesbaar is voor een breed publiek.

Door zijn brede ervaring kan Criss Cross u helpen de juiste vorm en toon te vinden. Onze ruime ervaring heeft geleid tot een breed inzicht in de vraagstukken en processen, waarvan we opdrachtgevers graag mee laten profiteren.

CCC hecht aan heldere communicatie. Tussentijds overleg en afstemming bevordert immers het realiseren van gewenste resultaten.

DIENSTEN:
- Onderzoek, analyse en evaluatie;
- Organisatie van Communicatie;
- Journalistieke producties;
- Persberichten, publieks-, en zaalteksten;
- Redigeren van teksten;
- Artikelen voor relatie- & bedrijfsmagazines;
- Verzorgen van jaarverslagen;
- Communicatie- & PR-plannen;
- Facilitatie bijeenkomsten en seminars;
- Productie begeleiding;
- Moderatie (e) thema discussies;
- Voorlichting & bewustwording;

PORTFOLIO
- Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rotterdam, Den Haag: teksten brochures, artikelen en interviews personeelstijdschrift en div. publieksmedia;
- Hoogvliet en deelgemeente Noord, deelgemeentelijke ouderenadviesraden: jaarverslagen opstellen, gehele productie;
- Gemeente Vlaardingen: artikelen en interviews personeels / relatiemagazine;
- Rotterdampas Magazine: volledige productie;
- Rijkswaterstaat (RWS): artikelen, interviews t.b.v. interne publicaties / magazines;
- De Ingenieur (vakblad): artikelen, interviews;
- Gemeente Schiedam: concept, interviews, artikelen publicatie, afronding meerjarig project wijkaanpak;
- Het Rotterdams Dagblad: artikelen;
- Woningbouwcorporatie Woonbron, Schiedam: teksten tentoonstelling, interviews div. publicaties;
- Rotterdam, deelgemeente Delfshaven: redigeren van wijkanalyses, hele productie;
- Musea, o.a. Kunsthal, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, AAMU Utrecht, ABC Haarlem: zaalteksten, persberichten;
- Feijenoord: interviews bewoners en deskundigen, artikelen t.b.v. publicatie wijkaanpak;
-Voor IFUW Moderatie online thema discussies over o.a. startups en economische groei, mensenrechten en het bestrijden van geweld. Doel: draagvlakverbreding, raadpleging internationale achterban, bewustwording & meningsvorming en activering van leden. Voertaal: Engels:;
- Div. bedrijven MKB: brochure, PR-en webteksten;
- Collegio Romano: format, publieksbenadering, div. teksten;
-KidsKunst Cultuureducatie: brochures, nieuwsbrieven (gehele productie);
- Culturall : div. publicaties(gehele productie);
- Ondernemen in Delfshaven, kwartaal magazine bedrijfsleven: redactionele teksten, interviews en artikelen;

Meer informatie:
t. 010-4264840
e. info@crisscross.cc / crisscross@xs4all.nl

 

Terug naar boven