DISCLAIMER

 

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend daar het een beknopte weergave betreft van onze werkzaamheden en aanpak.

CCC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze website.

CCC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van deze website.

Als extra service naar zijn bezoekers, bevat deze website enkele externe hyperlinks.CCC sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die een bezoeker van deze website lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.