Criss Cross Links

 
Linken naar sites van partners en onderwerpen die CCC aanspreken.

  Koepel NVR Landelijke met een achterban van ruim 1 miljoen burgers. Lobby richting (inter-)nationale, Europese overheden.
 
  KidsKunst Cultuureducatie Smaakmaker in Cultuureducatie (1999): specialisatie: Expressievakken.
 
  Ontdek Rome Rondleidingen in Rome; lopend, op de fiets of met de scooter; beleef de eeuwige stad uit boeken en films!
 
  Hogeschool Kenniscentrum Kenniscentrum Hogeschool Rotterdam inzake jeugd en ontwikkeling van hun talenten.
 
  Raad van Europa Europese instituut telt 47 lidstaten, inclusief de 28 EU-landen. Allen tekenden het Europees verdrag van de mensenrechten. Betreft: mensenrechten, democratie, jeugd, sport, cultuur, erfgoed en natuur.

 
  Cultuurparticipatie & Educatie Over Cultuur en Onderwijs.
 
  GWI INGO Mensenrechten, gender en educatie, met consultatieve status bij VN/ECOSOC, en lobbyteams in VN steden.
 
  Sportontwikkelingswerk sport als middel tot ontwikkeling voor o.a.jeugd in sloppenwijken.
 
  Wijkaanpak Achtergrond van de integrale wijkaanpak.
 
  Movisie Landelijk kennisinstituut sociale vraagstukken
 
  EWL Europese koepel(1990)mensenrechten en gender, met consultatieve status bij EU en RvE.
 
  Migration & Development Global UN partnerships migration and development.
 
  Museum Rotterdam Oude en nieuwe wetenswaardigheden over stad en regio.
 
  Aboriginal Art Museum Utrecht Oeroude Australische kunstvormen als inspiratie.
 
  Natuurhistorisch Museum Rotterdam Boeiende collectie natuurhistorie in sfeervol museum.
 
  Bing werkateliers Persoonlijke ontwikkeling en trainingen.
 
  One World Aandacht voor natuur, mensenrechten en andere mondiale uitdagingen.
 
  Cultuur in de spiegel -RUG Eigentijds leerplankader voor cultuuronderwijs & doorgaande leerlijn, onderzoek Rijksuniversiteit Groningen(RUG).
 
  Leerplan Ontwikkeling Nationaal expertisecentrum Leerplan Ontwikkeling.
 
  Centrum Voor Dienstverlening Welzijnsorganisatie
 
  CBS Lokaal Centraal Bureau voor Statistiek met oa. lokale cijfers en gegevens.
 
  Social Return on Investment Over kwantitatief meten van de sociale impact van een kapitaalinvestering.
 
  Artastico VO onderwijs Lesaanbod expressievakken doorgaande leerlijn voortgezet onderwijs.