'De som van krachten kan slechts voortkomen uit de samenwerking van velen', Jean-Jacques Rousseau.

CCC begon als onderzoeks & adviesbureau in bedrijfsprocessen voor specifiek overheden, waarbij we tevens trainingen & bijeenkomsten als panels en seminars gingen faciliteren. Al snel kwam daar ontwikkeling van projecten bij, ter ondersteuning van (gewijzigde) bedrijfsprocessen en beleid, en later volgde (proces-) management zodat partijen met het advies aan de slag kunnen gaan. We ervaren dat beleid, procesmanagement en uitvoering elkaar versterken.

 

Onze specialisatie is het Sociaal Domein, met als focus maatschappelijke innovatie, en aandacht voor de thema’s: diversiteit, inclusiviteit en gender daar dit bijdraagt aan het realiseren van beter  functionerende en presterende teams. Wij volgen de Europese en internationale (beleids-) ontwikkelingen en trends en nemen deze mee in onze werkzaamheden.

 

Samen met opdrachtgevers zoekt CCC naar mogelijkheden om het niveau en de kwaliteit van geboden diensten te verhogen, nieuwe diensten te ontwikkelen en uit te voeren en de continuïteit binnen de organisatie te waarborgen. Samenwerking betekent voor ons afstemming van wederzijds sterke punten waardoor synergie wordt bereikt.

 

CCC is doelgericht en streeft naar realisatie van een meetbare toegevoegde waarde, zonder het belang van een soepel verlopend proces uit het oog te verliezen.

 

Wij leveren een breed scala aan diensten, zoals organisatie, ondersteuning in beleidsontwikkeling, communicatie, procesmanagement en monitoring maar ook coaching en training naast het faciliteren van bijeenkomsten. Het verrichten van onderzoek (w.o. nulmetingen en quickscans), (haalbaarheids-) analyse en evaluatie. CCC treedt tevens op als projectmanager en stelt in samenhang daarmee advies op, waaronder verandermanagement, procesbeschrijving en -optimalisatie. Al deze activiteiten vullen elkaar aan en versterken elkaar!

 

Onze medewerkers zijn universitair opgeleid. Waar nodig wordt aanvullende expertise gezocht. Wij gaan samenwerking aan met o.a. zorg en welzijn, onderwijs, culturele instellingen, maatschappelijk middenveld, woningbouwcorporaties en bewonersgroepen om samen duurzaam resultaten neer te kunnen zetten.

 

Wij werken in Nederland en daarbuiten. Voor Todos Sportontwikkelingswerk werd in EU landen interactieve voorlichting gegeven over de problematiek van jeugd in sloppenwijken, voor Europese leeftijdgenoten door het deelnemers 'zelf te laten ervaren'. Voor IFUW werd een ‘young leaders’ programma co-ontwikkeld en meermaals uitgevoerd met internationale partners. Voor de wereldconferentie WWMM in Madrid werd het thema ‘duurzaamheid’ bediscussieerd in een debating format, eveneens opgezet en uitgevoerd met een internationaal team.

 

Onze jarenlange ervaring heeft geleid tot een breed inzicht in vraagstukken en processen bij organisaties,

waarvan wij opdrachtgevers en partners graag mee laten profiteren.

 

Voordelen Criss Cross Consultancy (CCC):

Ruim 15 jaar kennis en ervaring; -Resultaatgericht, met aandacht voor het proces;

Strategische allianties, samenspel voor het beste resultaat; - Integratie van Projectontwikkeling,

Management en Communicatie;- Actief, praktisch en betrokken;- Kwaliteit als uitgangspunt;

Inzet van gemotiveerde medewerkers met oog voor uw wensen;

Specialisatie: Sociaal Domein, maatschappelijke innovatie en aandacht voor diversiteit, gender en inclusiviteit;

(Inter-) nationale en Europese ervaring;

 

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Maatschappelijke Innovatie Sociaal Domein

 

 

 

 

 

Welkom bij Criss Cross Consultancy (CCC):

Onderzoek, Ontwikkeling, Organisatie en
Innovatie in het sociale domein.