PRIVACY VERKLARING CCC – september 2018

 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacy Verklaring. CCC respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en ziet er op toe dat de persoonlijke informatie die gebruikers ons verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. CCC gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals omschreven in deze Privacy Verklaring. Deze Privacy Verklaring informeert u over het beleid van CCC met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door CCC.

 

1.Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

CCC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CCC, en / of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CCC verstrekt. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: Uw voor- en achternaam, organisatie, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u ons daar om verzoekt, en / of om u schriftelijk (per e-mail en / of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent teneinde de dienst te kunnen uitvoeren en / of in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn zodat wij uw vragen kunnen verwerken en uw verzoeken kunnen beantwoorden.

 

Voorts kan het gaan om een foto en / of videofragment waarop u staat afgebeeld, met uw mondelinge toestemming voor het plaatsen op de CCC-website teneinde ons aanbod aan diensten en werkzaamheden visueel te ondersteunen en er daarmee interesse voor te genereren. Mocht u na uw mondelinge toezegging bij nader inzien besluiten niet op deze website te willen staan met een foto en / of videofragment, neem contact met ons op via e-mail: info@crisscross.cc dan verwijderen wij de desbetreffende foto en / of het videostukje.

 

- Social media: Facebook, Twitter en Instagram: Op de CCC-website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het betreffende social medium. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van facebook, twitter en instagram - welke regelmatig kunnen wijzigen - om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

- Nieuwsbrief: enkele malen per jaar verstuurt CCC per e-mail een nieuwsbrief met betrekking tot zijn aanbod aan diensten en activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

- E-mailadres: Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface binnen de website. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien CCC via e-mail in contact moet / wil komen met de afzender van het bericht. De verzamelde e-mailadressen worden niet gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid. Indien een e-mailadres of link, of de inhoud van de reactie naar het oordeel van de beheerder SPAM bevat, wordt deze verwijderd. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te kunnen beantwoorden.

 

2. Met welk doel verwerkt CCC gegevens?

CCC verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij CCC hiervoor van tevoren uw toestemming kreeg. CCC verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en activiteiten en om de relatie met u te onderhouden, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Voorts worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

 

3. Bewaarperiode persoonsgegevens

CCC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren teneinde uw vragen te kunnen verwerken en uw verzoeken te kunnen beantwoorden.

 

4. Delen van gegevens

CCC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. Beperking verantwoordelijkheid CCC

De website bevat links naar websites van derden. CCC is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites en bronnen van derden.

 

6. Bescherming van uw persoonsgegevens

CCC bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. CCC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

7. Gebruik van cookies

Voor zover de website van CCC cookies gebruikt vallen deze onder de uitzonderingen in de cookiebepaling waarvoor geen toestemming vereist is. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Het gebruik van ‘embedded content’ van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van video’s van Youtube of TED kan ertoe leiden dat informatie over bezoekers wordt bijgehouden. CCC heeft hierover geen controle. Bezoekers kunnen gebruik maken van tools als Ghostery www.ghostery.com om dit eventueel te blokkeren. Ook kunt u uw browser instellen zodat cookies worden geweigerd, zie bijvoorbeeld deze uitleg door de Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen Cookies verwijderen. Ook is mogelijk dat sommige functies en services op  websites, niet correct functioneren indien cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Voor meer informatie, klik op de volgende websites:

 

http://www.Cookierecht.nl

Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookiesWat zijn cookies?

Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/test/electronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/ Waarvoor dienen cookies?

Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen Cookies verwijderen

Consumentenbond: : https://www.consumentenbond.nl/test/electronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-uitschakelen/Cookies uitschakelen

Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu/ A guide to online behavioural advertising

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar: info@crisscross.cc.
CCC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren, onvoorziene  omstandigheden daar gelaten. Het is voor CCC niet mogelijk om de door Mailchimp,  Wordpress.com, Google, Google+1 en voor Google Analytics verzamelde informatie te wijzigen of verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

 

9. Veranderingen in de Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en / of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Indien CCC mocht besluiten zijn Privacy Verklaring te wijzigen, dan worden deze veranderingen direct opgenomen in deze Privacy Verklaring. Daarom is het raadzaam regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

 

10. Voor vragen en verzoeken

Voor vragen of verzoeken over het privacybeleid van CCC kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 010-4264840 of via e-mail: info@crisscross.cc

 

11. Toepasselijk recht: Op deze Privacy Verklaring  is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

 

* * *