'Het ene juiste antwoord bestaat niet. Een antwoord is afhankelijk van waar je op uit bent. De manier van zoeken   bepaalt

  dan ook in hoge mate wat er uiteindelijk wordt gevonden'.

 

Naast beleidsondersteuning, organisatie, onderzoek en analyse, ontwikkelt Criss Cross Consultancy praktische trainingen (blended learning) over o.a. vergadertechnieken, effectief communiceren, klantgerichtheid maar ook notuleren, teamwerken en het voeren van lastige gesprekken en functioneringsgesprekken. Ook in het kader van deskundigheidsbevordering.

 

Ter ondersteuning kunnen instrumenten worden ingezet als het werken met rollenspelen en trainingsacteurs, groeps- en individuele oefeningen naast bijvoorbeeld sport en samenspel en paneldiscussies en gastsprekers.

 

Trainingen en coaching worden in overleg en maatwerk opgesteld zodat het optimaal voldoet aan de wensen van de opdrachtgever.

 

Wij hechten aan heldere communicatie. Effectief tussentijds overleg en afstemming bevorderen het realiseren van gewenste resultaten.

 

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Innovatie Sociaal Domein

 

DIENSTEN:

Coaching medewerkers;

Trainingen, o.a. vergadertechnieken, lastige gesprekken voeren, team werk;

Beleidsvorming en -ondersteuning;

Onderzoek (o.a. quickscans);

(haalbaarheids-)analyse en evaluatie;

(Proces-)management;

Trajectontwikkeling o.a. introductie van nieuwe werkmethodiek;

Facilitering bijeenkomsten & seminars;

 

PORTFOLIO:

Rotterdam / Utrecht: Studiedagen voor medewerkers deelgemeenten, o.a. communicatie (intern / extern), relatie front office/back office, functionerings-& beoordelingsgesprekken, incl.rollenspelen en acteurs;

Manchester, Engeland: meerdaagse training ‘Young Leaders’, uitgevoerd met internationale partners t.b.v. kaderontwikkeling;

Madrid, Universidad Complutensa: debatingformat rondom duurzaamheid, t.b.v. wereldconferentie WWMM, internationaal team aansturen. Rapportage resultaten en aanbevelingen;

Zwolle, Amersfoort, Den Haag: kadertrainingen Politiek & Bestuur voor landelijke thema belangenorganisatie;
Laurens, Rotterdam: coaching medewerkers vanwege een nieuwe werkwijzen,in een projectkader;

Welzijnsorganisaties, Rotterdam: optimaal communiceren tussen kantoor en collega's in het veld, met praktische   workshops, en deskundigheidbevordering.

 

 

 

UITVOERING: TRAINING & COACHING